मुख्य पान आमच्याविषयी प्रभाग रचना मनपा एकत्रित नकाशा

विजयी उमेदवारांची यादी
उमेदवाराप्रमाणे मतदानाचा तपशील
  
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 1-6
पंचवटी - १
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 7-12
पंचवटी - २
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 13-14 ,  24-25
नाशिक पश्चिम - १
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 15-16 ,  21-23
नाशिक पश्चिम - २
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 26-31
नाशिक पूर्व - १
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 32-36 ,  55-55
नाशिक रोड - १
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 37-40 ,  53-54
नाशिक पूर्व - २
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 56-61
नाशिक रोड - २
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 41-46
नविन नाशिक - १
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 47-49 ,  51-52
नविन नाशिक - २
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 17-20 ,  50-50
सातपूर
 

 

ताज्या घडामोडी
वृत्तपत्र बातम्या कात्रणे
आरक्षण तक्ता
महत्वाचे दूरध्वनी
 
मतदार यादी मधुन नाव शोधण्यासाठी सहाय्य
एस एम एस वापरुन नाव शोधण्यासाठी सहाय्य
उमेदवार व मतदारांना महत्वाच्या सूचना
ओळखपत्रांबाबत मतदारांना आवाहन
  
मतदार यादी मधुन नाव शोधणे साठी सहाय्य

  

 

 
      © Nashik Municipal Corporation General Elections 2012 (नाशिक महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०१२)
Website developed by - Ultimate ITPL